LED-golvlampa Coins med fladdereffekt, vit

Dekorativ golvlampa Coins: modern ljuspelare med LED-ljus och fladdereffekt Den står stabilt på sin runda uppställningsfot och sträcker sig lodrätt uppåt. Den vita, runda konstruktionen avbryts oavbrutet av öppningar så att designen påminner om olika stora mynt som har fogats samman vid enstaka beröringsställen. Namnet golvlampa Coins ligger därför när till hands. Ursparingarna för blicken till det inre och visar en gyllene färg som tydligt avtecknar sig mot det vita. Så snart LED-ljuskällan har tänts kommer, genom Flame Bulb, en fladdereffekt att uppstå som påminner om prasslandet från en eld. Den indirekta belysningen från LED-golvlampan Coins är därför ett riktigt blickfång i individualistiska rum. Energiklass: A

Vi rekommenderar :